René Rikkelman

schilderijen / paintings

De veelzijdigheid stijlen in de olieverfschilderijen van René Rikkelman (Amsterdam, 1959) komt vooral voort uit de techniek van het schilderen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met verf die je dik of juist vloeibaar aanbrengt en of je met harde kwasten of zacht penselen schildert. Hoe treffend een toets kan zijn die op de juist plek is aangebracht met een ogenschijnlijk gemak of hoe vloeiend een lijn kan zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen
English text below the images


vervolg René Rikkelman

De veelzijdigheid stijlen in de olieverfschilderijen van René Rikkelman (Amsterdam, 1959) komt vooral voort uit de techniek van het schilderen. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met verf die je dik of juist vloeibaar aanbrengt en of je met harde kwasten of zacht penselen schildert. Hoe treffend een toets kan zijn die op de juist plek is aangebracht met een ogenschijnlijk gemak of hoe vloeiend een lijn kan zijn.

Rikkelman's werk en stijl kunnen worden omschreven als eclectisch en veelzijdig, met een nadruk op het verkennen van persoonlijke en culturele identiteit door middel van zijn kunst.

Achtergrond en stijl:

René Rikkelman heeft zich in zijn kunstcarrière vaak gericht op het verkennen van thema's die variëren van persoonlijke ervaringen tot bredere maatschappelijke en culturele kwesties. Zijn werk is een reflectie van zijn perceptie van de wereld om hem heen, vaak gekenmerkt door levendige kleuren, complexe texturen en een mix van traditionele en moderne technieken.

Technieken en mediums:

Rikkelman is bekend om zijn vermogen om verschillende mediums en technieken te combineren. Zijn aanpak is niet gebonden aan een enkele methode of stijl. Deze diversiteit in zijn artistieke praktijk stelt hem in staat om verschillende aspecten van zijn thema's te verkennen en uit te drukken.

Thema's en inspiratie:

Een belangrijk aspect van Rene's werk is de nadruk op thema's als identiteit, cultuur en menselijke emotie. Zijn kunst dient vaak als een medium om deze complexe ideeën te onderzoeken en te presenteren op een manier die zowel persoonlijk als universeel resoneert. Hij haalt inspiratie uit zijn eigen ervaringen en observaties, evenals uit de bredere historische, sociale en culturele context.

 

 

René Rikkelman

The versatility of styles in the paintings of René Rikkelman (Amsterdam, 1959) stems mainly from the technique of painting. For example, what happens to paint that you apply thick or liquid and whether you paint with hard brushes or soft brushes. How striking a key can be that is applied in the right place with apparent ease or how smooth a line can be.

Rikkelman's work and style can be described as eclectic and multifaceted, with an emphasis on exploring personal and cultural identity through his art.

Background and style:

René Rikkelman has often focused on exploring themes that range from personal experiences to broader social and cultural issues throughout his art career. His work is a reflection of his perception of the world around him, often characterized by vivid colors, complex textures and a mix of traditional and modern techniques.

Techniques and mediums:

Rikkelman is known for his ability to combine different mediums and techniques. His approach is not tied to a single method or style. This diversity in his artistic practice allows him to explore and express different aspects of his themes.

Themes and inspiration:

An important aspect of Rene's work is its emphasis on themes such as identity, culture, and human emotion. His art often serves as a medium to explore and present these complex ideas in a way that resonates both personally and universally. He draws inspiration from his own experiences and observations, as well as from the broader historical, social, and cultural context.