René Rikkelman - Amsterdam, 1959

Al op jonge leeftijd raakte ik gefascineerd door tekenen en schilderen en boetseerde ik figuurtjes uit klei. Na de academie voor reclamevormgeving en tekenacademie heb ik twaalf jaar als reclame- en decoratieschilder gewerkt en in 1988 ben ik me gaan toeleggen op eigen werk en is mijn leven als professioneel zelfstandig kunstenaar gestart.
Ik specialiseerde me op meerdere vakgebieden en in diverse technieken waardoor ik een veelzijdigheid aan stijlen beheers. Ik werk in zowel twee- als driedimensionale vormgeving.

Mijn beelden, gemodelleerd in plastiline of klei en daarna gegoten in brons of kunststof, zijn veelal gestileerde figuren en portretten. Veelal Aziatisch van uitstraling. Deze sfeer met de naar binnen gekeerde meditatieve uitstraling is ontstaan tijdens de vele reizen die mijn vrouw en ik maken in Azie. De portretten zijn anoniem en verwijzen niet per se naar een bestaand persoon eerder verwijzen ze naar een innerlijke rust en tevredenheid.

Na het gieten werk ik mijn beelden zelf af in mijn atelier in Amsterdam. Ik geef de patina van mijn beelden veel aandacht. Doordat ik in de loop der jaren veel patina’s heb aangebracht niet alleen op mijn eigen beelden maar ook in opdracht op beelden van andere kunstenaars en een aantal jaar geleden een workshop te hebben gevolgd bij de ‘maestro’ op patineergebied Patrick Kipper in Loveland Colorado heb ik me een groot gevarieerd pallet eigen gemaakt.

Wat mijn schilderijen betreft komt mijn veelzijdigheid aan stijlen vooral voort uit de techniek van het schilderen.
Bijvoorbeeld wat er gebeurt met verf die je dik of juist vloeibaar aanbrengt en of je met harde kwasten of zacht penselen schildert. Hoe treffend een toets kan zijn die op de juist plek is aangebracht met een ogenschijnlijk gemak of hoe vloeiend een lijn kan zijn. Ik schilder in olieverf op linnen.

Hiernaast werk ik graag in opdracht.

René Rikkelman - Amsterdam, 1959

After the Academy of Advertising Design René worked for twelve years as an advertising and decoration painter and in 1988 he started as a professional independent artist.
He specialized on multiple disciplines and in various techniques causing him a variety of management styles. René works in both two and three dimensional design.

My sculptures, modelled in plastiline or clay and then cast in bronze or resin, are mostly stylised figures and portraits. Mostly Asian in appearance. This atmosphere with the inward-looking meditative appearance has arisen during the many trips that my wife and I make in Asia. The portraits are anonymous and do not necessarily refer to an existing person, but rather refer to an inner peace and contentment.

After casting, I finish my sculptures myself in my studio in Amsterdam. I give the patina of my images a lot of attention. Because I have applied many patinas over the years not only to my own sculptures but also on commission to images by other artists and a few years ago to have followed a workshop with the 'maestro' in the patina field Patrick Kipper in Loveland Colorado, I have mastered a large varied pallet.

In his paintings, the versatility of styles comes primarily from the technique of painting.
For instance, what happens when you thicken your paint or make it liquid, and whether you paint with hard bristles or  a soft brush? To see a brushstroke, placed just in the right spot, and applied with such apparent ease. How flowing a line can be. That is what fascinates me.