.                                           Pietro Pinto - bronze