Ninon

Ninon wil in haar kunst de schoonheid van dieren en de natuur vieren. Ze is gefascineerd door de manier waarop alle levende wezens met elkaar verbonden zijn. Ze is op haar gelukkigst als ze te paard door het bos rijdt, vergezeld van haar hond.
Vanuit de overtuiging dat 'alles één is', verwerkt ze haar liefde voor dieren en de natuur in haar kunstwerken. Haar sculpturen neigen naar het abstracte en vangen op een zoete manier de essentie van de dieren. Ninon zoekt in haar schilderijen en foto's naar de 'grootsheid van de natuur' door het bewustzijn van een universele levenskracht te tonen. Haar werk toont essentie, innerlijke kracht, sensualiteit, balans, leven en liefde.
Ninon heeft veel gereisd. Ze heeft de Andes te paard doorkruist, reizen door woestijnen en oerwouden gemaakt en tijd doorgebracht met zeilen op de Middellandse Zee. Haar werk is sterk beïnvloed door het uitzicht op immens mooie landschappen. Ze spreekt zes talen en verdiept zich tijdens haar reizen in verschillende culturen, wat haar leven verrijkt. Ninon brengt nu een groot deel van haar tijd door tussen Amsterdam en Ibiza, waar de levendige kleuren van de lucht, bomen en zee haar inspireren.

Wanneer Ninon een sculptuur maakt, beschouwt ze het als een levend wezen. Ze probeert zichzelf open te stellen en haar handen met liefde op te laden, om die liefde vervolgens over te brengen op elk kunstwerk.

Ninon

in her art, Ninon wants to celebrate the beauty of animals and nature. She is fascinated by the way all living beings are connected. She can be found at her happiest riding on horseback through the forest accompanied by her dog.
Working from the principle belief that 'all is one' she incorporates her love for animals and nature into her art pieces. Her sculptures verge on the abstract and sweetly capture the animals' essence. In her paintings and photographs, Ninon searches for the 'greatness of nature' in showing the consciousness of a universal vital force. Her work shows essence, inner force, sensuality, balance, life and love.
Ninon has travelled extensively. She has crossed the Andes on horseback, made journeys through deserts and jungles, and spent time sailing the Mediterranean Sea. Her work has been greatly influenced by the view of immensely beautiful landscapes. Speaking six languages, she immersed herself in different cultures while travelling, and this enriched her life. Ninon now spends much of her time between Amsterdam and Ibiza, where the vibrant colours of the sky, trees and sea inspire her.
When Ninon makes a sculpture she thinks of it as a living being. She tries to open herself up and charge her hands with love, to then transmit that love to each artwork.