Justyna Gaja

schilderijen / paintings

Justyna begon met haar studie aan het Kunst Lyceum in Poznań (in Polen) toen ze 14 jaar
oud was. Daar heeft ze alle geheimen van de kunst doorgrond en ze beheerst vele technieken in
de beeldende kunst. In 2001 heeft ze de opleiding succesvol afgrond en werd ze beeldend
kunstenaar. Vervolgens studeerde ze kunstgeschiedenis aan de Universiteit UAM in Poznań.
Daar behaalde ze de Master van het wetenschappelijk onderwijs in de richting kunstgeschiedenis met als specialiteit Nederlandse schilderkunst.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen
English text below the images


vervolg Justyna Gaja

Justyna werkt vanuit al haar bekende technieken meestal in olieverf op paneel. Ze vindt zichzelf in vele onderwerpen, maar ze schildert het liefst landschappen en bloemen.

Haar kunst is een persoonlijke mix tussen klassieke en abstracte schilderijen. Zij schildert met paletmessen in alla prima techniek op een donkergekleurde ondergrond. Het samenspel met de ondergrond zorgt goed voor de tooneffecten, zodat aangebrachte kleuren op elkaar inwerken.
Schilderijen van Justyna Gaja zijn vol van kleur, licht en leven. Als ze schildert, doet ze dat met haar hele hart, hersenen en ziel - totaal vanuit zichzelf.

Justyna Gaja

Justyna started her studies at the Art Lyceum in Poznań (Poland) when she was 14 years old.
There she has fathom all the secrets of art and she has mastered many techniques in the visual arts. In 2001 she successfully completed her study and became a visual artist. She then studied art history at the University UAM in Poznań. There she obtained a Master's degree in academic education in the direction of art history, specialising in Dutch painting.
Justyna works from all her well-known techniques, mostly in oil on panel. She finds herself in many subjects, but she prefers to paint landscapes and flowers.
Her art is a personal mix between classical and abstract paintings. She paints with palette knives in alla prima technique on a dark-coloured background. The interplay with the background creates good tonal effects, so that applied colors interact with each other.
Paintings by Justyna Gaja are full of colour, light and life. When she paints, she does so with her whole heart, brain and soul - totally from herself.