Fiona Zondervan

beelden / sculptures

Fiona Zondervan (1963) maakt beelden van dieren in steen brons en hout. Ontwerpt beelden, penningen en gevelstenen in opdracht.
Dieren uit de dierentuin vormen in hun verschijningsvorm en gedrag de inspiratiebron voor Fiona's werk – ze was een paar jaar de “huisbeeldhouwer” van Artis in Amsterdam.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen
English text below the images

WordPress Photo Gallery Plugin

vervolg Fiona Zondervan

Animalier

Fiona wil het door haar bestudeerde dier zo vanzelfsprekend mogelijk weergeven en daarbij moet het beeld ook het innerlijk van het dier weergeven. Later vond zij ook inspiratie in minder exotische dieren, bijvoorbeeld koeien, paarden, vogels en katten.
Voorop staat dat Fiona Zondervan beelden wil maken die de natuurlijk kracht en het karakter van het dier uitdrukken.

Fiona Zondervan

Fiona Zondervan (1963) makes sculptures of animals in stone, bronze and wood.
She designs sculptures, medals and facing bricks on commission.

Animalier

Zoo animals are the source of inspiration for her work in their appearance and behavior, she was the “house sculptor” of Artis in Amsterdam for a few years.
She wants to represent the animal she has studied as naturally as possible and the image must also represent the interior of the animal.
Later she also found inspiration in less exotic animals, such as cows, horses, birds and cats.
The main thing is that Fiona Zondervan wants to make images that express the natural strength and character of the animal.