Caroline Mulders

beelden / sculpture

Caroline Mulders (1971) is in Tiel geboren en is na vele omzwervingen op de Sallandse Heuvelrug terecht gekomen. In 1993 heeft ze de Mode Academie Montaigne in Amsterdam afgerond waar ze de grondbeginselen van het schilderen en pentekenen heeft ontdekt. Na gewerkt te hebben als freelance styling- & fashion designer, heeft ze in Utrecht met haar tweelingzus Jacqueline het succesvolle GrachtenAtelier opgericht en in 2011 ook de sfeervolle GrachtenGalerie. In haar vrije tijd richt Caroline zich op haar artistieke talenten.

Caroline heeft haar artistieke talent niet van een vreemde, haar oma verzamelde reeds jaren werken van bekende meesters en heeft haar van kleins af aan met kunst laten kennismaken.

English text below the images


 

Caroline Mulders (1971) was born in Tiel and after many wanderings ended up on the Sallandse Heuvelrug. In 1993 she graduated from the Fashion Academy Montaigne in Amsterdam where she discovered the fundamentals of painting and pen drawing. After working as a freelance styling and fashion designer, she founded the successful GrachtenAtelier in Utrecht with her twin sister Jacqueline and in 2011 also the atmospheric GrachtenGalerie. In her spare time, Caroline focuses on her artistic talents.

Caroline did not get her artistic talent from a stranger, her grandmother had been collecting works by well-known masters for years and introduced her to art from an early age.