Paul Brogan

schilderijen / paintings

Paul Brogan werd geboren in Zimbabwe op 30 april 1979. Hij groeide op aan de zuidkust van Kwa-Zulu Natal.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen
English text below the images


Paul Brogan

Paul Brogan werd geboren in Zimbabwe op 30 april 1979. Hij groeide op aan de zuidkust van Kwa-Zulu Natal. Toen hij in 2003 naar Kaapstad verhuisde, werd hij fulltime kunstenaar en werkte hij met olieverf op doek en specialiseerde hij zich in portretten en figuren. Paul gebruikt vaak een "slabistische" benadering van zijn techniek, die hij in 2006 heeft geïnnoveerd.

Zijn interesse in menselijke expressie, kracht en waardigheid, evenals het spel van licht en schaduw, vormt de basis voor zijn stijl, techniek en onderwerp.

Paul brengt zijn tijd door tussen Kaapstad en Zambia, op de Zambezi, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt.

Paul Brogan

Paul Brogan was born in  Zimbabwe on the 30th of April, 1979. He grew up on the South Coast of Kwa-Zulu Natal. Moving to Cape Town in 2003 he became a full time artist working with oils on canvas and specialising in portraits and figures. Paul often incorporates a "slabist" approach to his technique, which he inovated in 2006.

His interest in human expression, strength and dignity as well as the play of light and shadow informs his style, technique and subject matter.

Paul spends his time between Cape Town and  Zambia, on the Zambezi, where he draws his inspiration.